Dạy và học tích cực http;//atl.edu.net.vn
Cải cách hành chính http://cchc.moet.gov.vn
Văn bản pháp quy

Thống kê truy cập

Số lượt : 518.388
Đang xem : 1
Thông báo chỉ tiêu tuyển sinh và số lượng hồ sơ đăng ký tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT Hà Trung, năm học 2013 - 2014.
 

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HOÁ

TRƯỜNG THPT HÀ TRUNG.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

 

Hà  Trung , ngày 24  tháng  6  năm 2013.

 

THÔNG BÁO

Chỉ tiêu tuyển sinh và số lượng hồ sơ đăng ký tuyển sinh vào lớp 10

 trường THPT Hà Trung, năm học 2013 - 2014.

 

 

1. Chỉ tiêu tuyên sinh của trường THPT Hà Trung năm học 2013 - 2014 là: 405

2. Tổng số hồ sơ đăng ký tuyển sinh tính đến 8 giờ, ngày 24 tháng 6 năm 2013 là: 454

 

Nhà trường đăng tải thông báo này, trên Website, bảng tin của nhà trường để các thí sinh dự thi được biết thuận lợi cho việc rút, nạp hồ sơ cho phù hợp khả năng, nguyện vọng.

 

Chú ý: Địa chỉ  Website của trường:  http://thpt-hatrung-thanhhoa.edu.vn/

 

 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Ngô Quang Tạ

 

 

             

Ý kiến của bạn

 
   
Off Telex VNI VIQR
 
Last update : 24/06/2013
 
 
Trang: 1 - Trang sau

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HÀ TRUNG

Địa chỉ : Xã Hà Bình - Huyện Hà Trung - Tỉnh Thanh Hóa

Điện thoại :

Email :