Dạy và học tích cực http;//atl.edu.net.vn
Cải cách hành chính http://cchc.moet.gov.vn
Văn bản pháp quy

Thống kê truy cập

Số lượt : 581.116
Đang xem : 1
Mẫu phiếu đánh giá xếp loại cán bộ, giáo viên và nhân viên trường THPT

1. Download mẫu phiếu đánh giá, xếp loại Phó hiệu trưởng và Giáo viên (theo quyết định số 06/2006/QĐ-BNV ngày 21/3/2006 của Bộ Nội Vụ)  tại đây  

.

2. Download mẫu phiếu đánh giá, xếp loại Nhân viên hành chính (theo quyết định số 11/1998/QĐ-TCCP-CCVC ngày 05/12/1998 của Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ)  tại đây    

.

3. Download mẫu phiếu đánh giá, xếp loại giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp (theo thông tư số 30/2009/TT-BGD&ĐT ngày 22/10/2009 của Bộ GD&ĐT)  tại đây

.

4. Download mẫu phiếu giáo viên, nhân viên tham gia đánh giá Hiệu trưởng (PHT) theo chuẩn Hiệu trưởng (theo thông tư số 29/2009/TT-BGD&ĐT ngày 22/10/2009 của Bộ GD&ĐT)  tại đây

Last update : 10/05/2012
 
 
Trang: 1 - Trang sau

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HÀ TRUNG

Địa chỉ : Xã Hà Bình - Huyện Hà Trung - Tỉnh Thanh Hóa

Điện thoại :

Email :